Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Zdrowia " Markusy" - Jadwiga Arndt

zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej

 

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczeń obejmując opieką:

 • zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby w stanie terminalnym

W realizacji świdczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa/rodzinna współpracuje z:

 • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/ rodzinnym
 • położną środowiskową/rodzinną
 • pielęgniarką praktyki
 • pielęgniarką opieki długoterminowej
 • innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznego
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodzin

1. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI

 • rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych
 • rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia
 • realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób
 • organizacja grup wsparcia
 • prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka

2. ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • wykonywanie badania fizykalnego
 • wykonywanie pomiarów i ich ocena
 • wykonywanie testów
 • prowadzenie bilansu wodnego
 • ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia
 • ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej

3. ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE

 • realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
 • przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności

4. ŚWIADCZENIA LECZNICZE

 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych
 • dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego
 • zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna
 • cewnikowanie pęcherza
 • wykonywanie wlewów doodbytniczych
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami
 • wykonywanie zleceń lekarskich
 • zaopatrywanie ran, odleżyn, oparzeń
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno- leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się
 • wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu
 • zdejmowanie szwów
 • stawianie baniek lekarskich
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

5. ŚWIADCZENIA USPRAWNIAJĄCE

 • koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia, stosowanie udogodnień
 • usprawnianie ruchowe
 • drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej
 • ćwiczenia ogólnousprawniające

 

 

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny